Vi lytter til dig!

Elevpanelet består af elever og elevråd fra hele landet. Som medlem af Elevpanelet er man en af de elever, foreningen Danske Skoleelever rækker ud til for at få elevernes perspektiv på aktuelle spørgsmål fra debatten omkring skolen og undervisningen.

Så mange elever er med i elevpanelet

Skal I være med?

140

Det mener elevpanelet

Vi har spurgt medlemmerne af elevpanelet om deres holdning og perspektiv på en række aktuelle spørgsmål.

I kan få et indblik i deres besvarelser her

Så mange elever synes, at de har behov for mere bevægelse i løbet af deres skoledag

43% af eleverne oplever slet ikke eller i mindre grad, at deres skoledag er varieret.

44% af eleverne ved kun en gang i mellem eller aldrig, hvad de skal bruge det, de lærer i skolen til

En fjerdedel af eleverne (25%) bruger en stor del af deres fritid på at lave lektier

Og 22% synes ikke, at de får den hjælp til deres lektier, de har behov for, mens de er i skolen.

62% af eleverne bliver motiveret af projektbaseret undervisning